DREVODOMY Slovakia, s.r.o.

Slide Background

Drevené zrubové chaty

Build & Design

Montované domy

Slide

Drevostavby na mieru

Slide

Renovácie a rekonštrukcie

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Zrubové domy a chaty

Technické informácie zrubových drevostavieb

1. Stenový profil BSH DUO:

V roku 2017 sme prešli na výrobu obvodových stien zo stenových profilov BSH DUO hr. 80 mm a 100 mm.

 

 

 

 

Jednotlivé stenové profily spojením na pero a drážku vytvárajú zrubové steny. V rohoch sa spájajú krížovým spojom.
Vonkajšie steny sú z vnútornej strany izolované tepelnou izoláciou. Na tepelnú izoláciu sa pokladá parozábrana. Vnútorný obklad je drevený obklad hrúbky 14 mm. Jednotlivé typy materiálov a ich hrúbky sa môžu meniť na požiadanie zákazníka. Štandardné vyhotovenie konštrukcie obvodovej steny je nasledovné:

 1. Obvodová stena
 2. Vymedzovacie hranoly
 3. Minerálna vata hr. 200 mm
 4. Parozábrana
 5. Inštalačný rošt hr. 30 mm
 6. Drevený obklad (alt. OSB 3 + sadrokartón)

 

Tepelno – technické vlastnosti

Skladba stenyTepelný odpor R [m2K/W]

 

Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m2K]
zrub 100mm, tepelná izolácia 200mm, drevený obklad 14 mm6,410,15

 

Vnútorné steny sú v prípade nezateplenej stavby z lepených zrubových blokov. Pri zateplených stavbách sú priečky zo sendvičovej konštrukcie – rám zo smrekových hranolov obojstranne obložený dreveným obkladom alebo sadrokartónom s OSB doskou vrátane izolácie a parozábrany. Štandardné vyhotovenie konštrukcie vnútornej priečky je nasledovné:

 1. Drevený obklad (alt. OSB 3 + sadrokartón)
 2. Parozábrana
 3. Nosná roštová konštrukcia 50 x 100 – 140 mm
 4. Minerálna vata hr. 100 – 140 mm
 5. Parozábrana
 6. Drevený obklad (alt. OSB 3 + sadrokartón)

 

2. Strecha:

Konštrukcia a typ strechy sa realizuje individuálne podľa požiadavky kupujúceho a vhodného typu. Všetky viditeľné časti krovu sú hobľované. Štandardné vyhotovenie strešnej konštrukcie je nasledovné:

 1. Kompletný okapový systém
 2. Strešná krytina
 3. Strešná lata
 4. Kontra lata
 5. Strešná membrána
 6. Minerálna vata hr. 300 mm
 7. Dištančný hranol
 8. Parozábrana
 9. Drevený obklad
 10. Pohľadová krokva

 

 

Tepelno – technické vlastnosti

Hrúbka izolácie strechyTepelný odpor R [m2K/W]

 

Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m2K]
tepelná izolácia 300mm7,860,12

 

3. Podlahy:

Ako podlaha do prízemia a poschodia sa dodáva 24 mm hrubá smreková dlážkovica hobľovaná na pero a drážku. V prízemí je dlážkovica pribitá na podkladové hranolky, ktoré ležia na odizolovanom základe. Štandardné vyhotovenie podlahy prízemia je nasledovné:

 1. Drevená dlážka
 2. Filcový pás
 3. Minerálna vata hr. 100 mm
 4. Vymedzovací hranol
 5. Hydroizolácia
 6. Podkladový betón

 

Stropy v prízemí pozostávajú z hobľovaných trámov v zložení:

 1. Drevená dlážka
 2. Filcový pás
 3. Minerálna vata hr. 50 mm
 4. Vymedzovací hranol
 5. Parozábrana
 6. Drevený obklad
 7. Hobľovaný trám

 

4. Okná a balkónové dvere:

Štandardné EURO s izolačným 3 – sklom, profil IV78. Kwert = 0,7 W/m2K s celoobvodovým kovaním.

5. Vchodové dvere:

Štandardné EURO profilu IV78 s viacbodovým zámkom a bezpečnostným kovaním. Dvere sa môžu dodať plné alebo presklené.

6. Vnútorné dvere:

Celodrevené, kazetové alebo presklené. Tesnenie po celom obvode a drevená zárubňa.

7. Schody:

Lepený smrek, zábradlie

8. Technický a spojovací materiál:

Pre montáž domu sa dodáva kompletný technický a spojovací materiál – kotvy, pozinkované klince, skrutky, silikónové tmely, montážna pena, okenné a dverové kľučky, štítky…

9. Ostatné informácie:

Povrchová úprava:
Zrubové steny a podkladové hranolky podláh a vymedzovacie hranoly na streche sú pri výrobe ošetrené základným náterom v jednej vrstve. Okná, dvere a okenice sa dodávajú s konečnou povrchovou úpravou.

10. Dôležité ustanovenia:

 • základová platňa pripravená k montáži musí byť v tolerancii ± 5 mm od vodorovného stavu a musia byť dodržané všetky pravé uhly
 • pred začatím montáže musí byť základ odizolovaný
 • najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia montáže musí byť prevedený minimálne dvojvrstvový náter všetkých exteriérových prvkov stavby aby sa zabránilo poškodeniu dreva vplyvom poveternostných podmienok
 • technické zmeny sú možné len po dohode s dodávateľom, najneskôr však do začatia výroby

Výrobca si vyhradzuje právo zmien na konštrukciu stavby.

Zaujala Vás naša ponuka?

Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formuláru

Technické informácie montovaných drevostavieb

Popis konštrukcie drevostavby

1. Steny:

Vonkajšie obvodové steny pozostávajú z 3 vrstiev: (Fasáda – ochranná a tepelno – izolačná funkcia, Rám – nosná a tepelno – izolačná funkcia, Obklady). Jednotlivé typy materiálov a ich hrúbky sa môžu meniť na požiadanie zákazníka. Štandardné vyhotovenie konštrukcie obvodovej steny je nasledovné:

 1. Omietka
 2. KZS (kontaktný zateplovací systém)
 3. OSB 3
 4. Rámova nosná konštrukcia
 5. Minerálna vata hr. 140 mm
 6. Parozábrana
 7. OSB 3
 8. Sádrokartón

 

Vnútorné steny sú zo smrekových hranolov obojstranne obložený sadrokartónom s OSB doskou vrátane izolácie a parozábrany alebo dreveným obkladom. Štandardné vyhotovenie konštrukcie vnútornej priečky je nasledovné:prieckaSendvic_02

 1. Sadrokartón
 2. OSB 3
 3. Parozábrana
 4. Nosná rámová konštrukcia
 5. Minerálna vata hr. 100, 140 mm
 6. Parozábrana
 7. OSB 3
 8. Sadrokartón

2. Strecha:

Konštrukcia a typ strechy sa realizuje individuálne podľa požiadavky kupujúceho a vhodného typu. Všetky viditeľné časti krovu sú hobľované. Štandardné vyhotovenie strešnej konštrukcie je nasledovné:

 • Alternatíva č. 1 – viditelné, pohľadové krokvyprieckaSendvic_02
 1. Strešná krytina
 2. Strešná lata
 3. Kontra lata
 4. Strešná membrána
 5. Minerálna vata hr. 300 mm
 6. Dištančný hranol
 7. Parozábrana
 8. Drevený obklad
 9. Pohľadová krokva

 

 

  • Alternatíva č. 2 – sádrokatónový podhľad

prieckaSendvic_02

 1. Strešná krytina
 2. Strešná lata
 3. Kontra lata
 4. Strešná membrána
 5. Minerálna vata hr. 180 mm
 6. Krokva
 7. Dištančný hranol
 8. Minerálna vata hr. 120 mm
 9. Parozábrana
 10. OSB 3
 11. Sadrokartón

 

3. Podlahy:

Ako podlaha do prízemia a poschodia sa dodáva 24 mm hrubá smreková dlážkovica hobľovaná na pero a drážku. V prízemí je dlážkovica pribitá na podkladové hranolky, ktoré ležia na odizolovanom základe. Štandardné vyhotovenie podlahy prízemia je nasledovné:

 1. Drevená dlážka
 2. Filcový pás
 3. Minerálna vata hr. 50 mm
 4. Vymedzovací hranol
 5. Hydroizolácia
 6. Podkladový betón

 

Stropy v prízemí pozostávajú z hobľovaných trámov v zložení:

  • Alternatíva č. 1 – viditelné, pohľadové trámy

 

 1. Drevená dlážka
 2. Filcový pás
 3. Minerálna vata hr. 50 mm
 4. Vymedzovací hranol
 5. Parozábrana
 6. Drevený obklad
 7. Hobľovaný trám

 

  • Alternatíva č. 2 – sádrokatónový podhľad

 

 1. Drevená dlážka
 2. OSB 3
 3. Nosný drevený trám
 4. Minerálna vata hr. 50 mm
 5. Parozábrana
 6. OSB 3
 7. Sádrokartón

 

4. Okná a balkónové dvere:

Plastové, biele s izolačným 3 – sklom. Kwert = 0,7 W/m2K s celoobvodovým kovaním.

5. Vchodové dvere:

Hliníkové s viacbodovým zámkom a bezpečnostným kovaním. Dvere sa môžu dodať plné alebo presklené.

6. Vnútorné dvere:

Celodrevené, kazetové alebo presklené. Tesnenie po celom obvode a drevená zárubňa.

7. Technický a spojovací materiál:

Pre montáž domu sa dodáva kompletný technický a spojovací materiál – kotvy, pozinkované klince, skrutky, silikónové tmely, montážna pena, okenné a dverové kľučky, štítky…

8. Ostatné informácie:

Rámová konštrukcia, podkladové hranolky podláh a vymedzovacie hranoly na streche sú pri výrobe ošetrené základným náterom v jednej vrstve. Okná, dvere a okenice sa dodávajú s konečnou povrchovou úpravou.

9. Dôležité ustanovenia:

 • základová platňa pripravená k montáži musí byť v tolerancii ± 5 mm od vodorovného stavu a musia byť dodržané všetky pravé uhly
 • pred začatím montáže musí byť základ odizolovaný
 • najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia montáže musí byť prevedený minimálne dvojvrstvový náter všetkých exteriérových prvkov stavby aby sa zabránilo poškodeniu dreva vplyvom poveternostných podmienok
 • technické zmeny sú možné len po dohode s dodávateľom, najneskôr však do začatia výroby

Výrobca si vyhradzuje právo zmien na konštrukciu stavby.